På måndagen berättade Allianspartierna att tankarna på att bygga simhallen på Stångebro nu är helt avskrivna. Hallen ska byggas på Folkungavallen, helt enligt tidigare planer.

Alliansen gjorde samtidigt en ganska stor affär av att man lyckats få ner driftskostnaderna för simhallen, från cirka 60 miljoner till 47 miljoner kronor om året.

Elias Aguirre (S), som var ordförande i samhällsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet, vänder sig mot den beskrivningen.

Artikelbild

| Den beräknade driftskostnaden för Linköpings nya simhall har sänkts. Men vems förtjänst det är grälar nu de politiska blocken om.

– Det är inte sanningsenligt. De stora besparingarna gjordes under den förra mandatperioden. Redan den 11 december redogjorde styrgruppsordföranden Johan Kristiansson för hur man pressat hyresnivån till 50 miljoner, säger Aguirre.

När beslutet om simhall togs 2015 bedömdes driften kosta 57–61 miljoner kronor om året. Att den räknades om till 50 miljoner berodde på tre saker, enligt Kristiansson:

* Det fanns luft i den ursprungliga kalkylen.

* Ränteläget har blivit annorlunda.

Artikelbild

| "Det här är osmakligt av Alliansen", säger Elias Aguirre (S).

* Kvaliteten på byggnaden blir högre, vilket kräver mindre underhåll.

– Allt det där är ju väldigt positivt. Men att Alliansen försöker göra en politisk poäng av det nu är osmakligt. Att det internationella ränteläget blivit annorlunda kan Alliansen i Linköping knappast ta åt sig äran för, kommenterar Aguirre.

Artikelbild

| "Vi har gett simhallsprojektet en tydlig styrning", säger Muharrem Demirok (C).

Efter Kristianssons redogörelse i december har årshyran för simhallen pressats ytterligare några miljoner, till cirka 47. Detta genom att simhallen inte ska ägas av Lejonfastigheter utan placeras någon annanstans i kommunorganisationen. Lejonfastigheter har nämligen ett årligt avkastningskrav på 7 procent av eget kapital, något som man nu vill undvika att belasta simhallen med.

Muharrem Demirok (C) värjer sig mot anklagelserna från S.

– Vi har jobbat hårt med det här sedan oktober då vi bildade allians. Självklart kan vi inte ta åt oss äran för ränteläget. Men vi kan ta åt oss äran av att ha gett projektet en tydlig styrning.

Demirok menar att Alliansen i praktiken styrt Linköping sedan oktober, även om det officiella maktövertagandet skedde vid årsskiftet.

– Vi lade inte något konkret utredningsuppdrag, för det hade vi inte mandat till. Men vi begärde in ett antal faktaunderlag och utifrån det var det tydligt hur vi ville styra det här.

Johan Kristiansson vill hålla sig utanför den politiska diskussionen, men säger så här:

– Inom projektet har vi jobbat hårt på att hitta besparingar ända sedan årsskiftet 2017/18.