Den förundersökning som polisen inlett efter Linköpings kommuns polisanmälan mot Katedralskolan har nu tagits över av kammaråklagare Eva Kokkonen. Hon arbetsleder polisen i den fortsatta utredningen.

– Anmälan är minst sagt ofullständig. Linköpings kommun måste precisera sig på ett helt annat sätt för att vi ska kunna utreda vidare, säger Eva Kokkonen.

Hon säger också att Åklagarmyndigheten är belastad med ärenden som ligger före.

Linköpings kommun har polisanmält händelser på Katedralskolan efter att en granskning visat brister i ekonomistyrning och redovisning. Anmälan, som omfattar elva sidor, tar upp både händelser på skolan som bryter mot interna regler och som kommunen misstänker kan vara brottsliga. Anmälan innehåller inga namn.

I en sammanfattning framhåller kommunen att man misstänker att ”brottsliga gärningar kan ha begåtts”, att det kan röra sig om bedrägeri eller trolöshet mot huvudman, att det ”inte kan uteslutas att även andra brott har begåtts” och att ”ytterligare utredning och/eller material behövs för att kunna bedöma om brott har begåtts”.

Sådana utredningar och material måste Linköpings kommun själv bidra med, säger Eva Kokkonen. Hon konstaterar att det är vanligare att den som anmäler exempelvis bedrägeri gör en detaljerad anmälan med redovisning och revision där det tydligt framgår vem som ska ha begått brottet, hur och när det skett, vilka belopp det rör sig om och vilken skada anmälaren anser sig ha lidit.

– När, var och hur är viktigt för oss. Kommunen måste tala om vilka personer som är inblandade, varje enskilt tillfälle måste preciseras, säger Eva Kokkonen.

Vad tänker du om att polisanmälan utformats så här?

– De har gjort en granskning. Man kan tycka att en stor kommun som Linköping borde ha kunnat lämna in något mer komplett. Jag säger inte att brott inte har begåtts, det är möjligt att det har. Men vi måste begära in omfattande kompletteringar.

Ett första möte har ägt rum mellan Polisen och företrädare för Linköpings kommun och kommunen har börjat arbetet med att sammanställa kompletteringar.

Polis och åklagare kommer också att vilja ta del av underlag som visar när ekonomistyrning, redovisning och utbetalningar skötts rätt för att kartlägga mönster, enligt Eva Kokkonen.

– Vi utreder brott objektivt. Vi lyssnar på båda sidor i en utredning.