Enligt Trafikverket genomförs arbetet i södergående riktning mellan trafikplats södra och trafikplats Norsholm, mellan Norrköping och Norsholm.

Ett körfält är avstängt under tiden arbetet genomförs. Arbetet inleddes vid åttatiden på torsdagsmorgonen och ska vara klart vid 15-tiden på eftermiddagen.

Även på E4 i höjd med Tornyområdet i Linköping utförs arbete med mitträcket. Det arbetet ska vara klart klockan 10:00 på torsdagsförmiddagen. Fram till dess påverkas trafikanter, då ett körfält i södergående riktning är avstängt förbi platsen.