Det säger Roland Tegerland, ombudsman på fackförening Hotell och Restaurang. Saken gäller skadeståndet som Hossein Nourbakht, 44, har begärt via sitt fackliga ombud hos AF och fått avslag.

Corren skrev i vintras om hur AF under ett helt år var med och finansieradelönen till Hossein Nourbakht, som har nedsatt funktion i händerna, och anställdes på en etablerad restaurang i stan. För att få bidraget var arbetsgivaren tvungen att teckna gällande försäkringar för den anställde, vilket Arbetsförmedlingen aldrig kontrollerade.

– Jag känner mig lurad av AF. I sitt eget underlagsbeslut om lönebidrag skrev AF att restaurangen hade tecknat gällande försäkringar, berättar Hossein Nourbakht.

Artikelbild

| – Jag känner mig lurad av AF. I sitt eget underlagsbeslut om lönebidrag skrev AF att arbetsgivaren hade tecknat gällande försäkringar,säger Hossein Nourbakht.

Helt oförsäkrad

Men när han, som är utbildad kock, blev sjukskriven i oktober förra året upptäckte han ganska snabbt att hans arbetsgivare inte har betalat några försäkringar för honom.

– Jag har förlorat ekonomiskt eftersom ingen inbetalning till Allmän gruppsjukförsäkring, AGS, har skett. Denna träder normalt i kraft efter två veckors sjukskrivning. Då får man ytterligare 10 procent av lönen, säger Hossein Norbakht.

Han fick inte heller några utbetalningar till avtalspensionen och inget avgångsbidrag som man kan få när man blir uppsagd på grund av arbetsbrist, vilket skedde honom i slutet av förra året.

Artikelbild

| – Arbetgivaren gjorde inga utbetalningar till avtalspensionen under detta år vilket innebär en stor förlust för mig sedan när jag går i pension. Och tänk om det hade hänt mig någon olycka på jobbet? Jag var oförsäkrad.

– Det värsta är att arbetgivaren inte gjorde några utbetalningar till avtalspensionen under detta år vilket innebär en stor förlust för mig sedan när jag går i pension. Och tänk om det hade hänt mig någon olycka på jobbet? Jag var oförsäkrad.

"AF:s huvudargument är felaktigt"

Artikelbild

Här kan man läsa hur arbetsgivaren ska intyga om denne har betalat försäkringar.

Hossein Nourbakht är fortfarande sjukskriven och kommer snart att bli opererad igen. Han är upprörd över att AF inte vill betala kompensationför hans materiella förluster. Han är van vid att jobba hos arbetsgivare som får AF:s bidrag för att anställa honom och han vet vad som gäller. Och han är ännu mer upprörd över hur AF argumenterar sitt beslut om avslag:

– Huvudargumentet är att arbetsgivaren har muntligt intygat att den har ett hängavtal med Hotell- och restaurang som är likvärdig med kollektivavtalet. Men AF måste kontrollera detta, det är lagstadgat. I AF egna regler står det att muntliga intygande inte är tillåtna. Det minsta som AF kan göra nu är att betala det begärda skadeståndet på cirka 18 000 kronor, säger Hossein Nourbakht.

Artikelbild

Ingen kommentar

Det fackliga ombudet Roland Tegerland är oerhört förvånad och besviken över AF:s beslut att avslå skadeståndskravet.

Artikelbild

– Det är ett märkligt beslut av en myndighet som inte har gjort rätt för sig. Eftersom det inte går att överklaga beslutet ska vi nu överväga att ge rättshjälp till Norbakht och driva ärendet vidare till tingsrätten, säger Roland Tegerland.

Peter Holmsten, chef på Arbetsförmedlingen i Linköping, erkände i vintras myndighetens misstag men det här avslagsbeslut anser han sig inte kunna kommentera:

– Det är vår juristavdelning som sköter dessa ärenden.

I Arbetsförmedlingens faktablad och underlag för att en arbetsgivare ska kunna få lönebidrag står det att denne "måste visa upp kopia av försäkringsbrevet". Inget om muntligt intygande.