Attendo hade driften på Järdalavägens vårdboende fram till hösten 2017 när kommunens egen organisation Leanlink, genom ett direktövertagande, tillfälligt fick ansvaret för verksamheten. Skälet till detta var att situationen på vårdboendet inte var särskilt bra.

Leanlinks tillfälliga avtal går ut sista september nästa år. Vid äldrenämndens möte på torsdagen beslutades att inte upphandla den fortsatta driften av vårdboendet utan i stället ge det som ett verksamhetsuppdrag till Leanlink som då kan fortsätta att driva boendet från första oktober nästa år.

Att ta tillbaka en stor del av den äldreomsorg som är privat upphandlad har varit den nuvarande majoritetens mål under den senaste mandatperioden. Vilket de fått mycket kritik för, särskilt från moderaterna i äldrenämnden.

Men inte den här gången.

– Vår inställning är att den utförare som har den bästa lösningen också ska ha driften, oavsett om det är en privat eller offentlig utförare, säger Fredrik Lundén, vice ordförande i äldrenämnden.

Samma resonemang har man haft när det gäller Valthornsgatans vårdboende. Leanlink har driften nu och får fortsätta att ansvara för verksamheten där fram till 2022, med chans till två förlängningar.

Järdalavägens boende omfattar 29 platser, vara 19 är för personer med demenssjukdom.

Valthornsgatan har 34 platser varav 24 platser är demensplatser och tolv är vårdbostad för personer med psykiatrisk inriktning.