Under onsdagskvällen höll Linköpings kommun ett informationsmöte i Sätraskolan. Corren fick en intervju med miljöskyddsinspektör Malin Johansson innan mötet.

– Vi presenterar resultaten från mätningarna. Vi har inte alla svar, men vi ska söka pengar för projektering och åtgärder från Naturvårdsverket i höst. Det rör sig om 28–29 miljoner kronor, berättar hon.

Gifterna, främst dioxin, kommer från den sågverksindustri som drevs i Bestorp mellan 1903 och 1958. Under en period impregnerades virket med ett ämne som innehöll klorfenol.

Ett första informationsmöte hölls i Bestorp för två år sen. Därefter har kompletterande undersökningar gjorts. Dessa har bekräftat att de värsta föroreningarna finns i norra delen av den gamla sågbyggnaden som nu är båthus. Det gäller både inne i och strax utanför huset. Resultatet innebär att båthuset kan behöva rivas.

– Vi får se om det blir så, det finns inget beslut där än i alla fall, konstaterar Malin Johansson.

Under hösten ska pengar sökas från Naturvårdsverket för att sanera vid båthuset och de strandnära sedimenten. När saneringen kan komma igång är svårt att veta.

– Vi är glada om vi får ett besked från Naturvårdsverket innan nyår, sen är det omöjligt att veta hur lång tid det tar innan saneringen kommer igång.