Enligt larmet till SOS trodde man att blixten slagit ned i trakten av Bjärka som ligger öster om Borensberg.

Anmälaren uppgav att denne såg vitgrå rök från området.

Räddningstjänsten åkte till platsen för att kontrollera. Man hittade dock ingen brand och återvände till stationen.