Linköpingskvinnan, som redan har bidrag från kommunen, begärde att få en summa pengar för att kunna skaffa en mobiltelefon. Hon förklarade att hon behövde en mobil för att bland annat kunna ha kontakt med socialförvaltningen och med sin pojkvän. Hon uppgav även att hon behövde en mobiltelefon för att kunna betala sina räkningar.

Den 16 oktober förra året avslog socialnämnden kvinnans begäran. Nämnden ansåg att kvinnans behov av mobiltelefon var tillgodosett genom tidigare beviljade bidrag.

Kvinnan valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Domstolen går dock på socialnämndens linje och framhåller att kvinnan redan har försörjningsstöd och att hon kan spara av bidraget för att köpa en mobiltelefon.