Utredningen kring hur flera inomhusplaner ska kunna skapas har pågått under våren. Under tisdagen väntas kommunstyrelsen fatta beslutet som gör att idéerna blir verklighet.

Genom att investera 12 miljoner kronor i Wahlbeckshallen i Ryd så kan där byggas tre nya planer. Det betyder också att det konstgräs som ligger i hallen nu rivs ut. Som kompensation sätts ett tält upp över den nuvarande konstgräsplanen utomhus.

Tidplanen som finns säger att tältet över 11-mannaplanen ska sättas upp under första eller andra kvartalet 2020. Under tredje och fjärde kvartalet 2020 rivs konstgräset ut ur Wahlbeckshallen och ersätts med ett golv för inomhussporter. Samtidigt görs också en tillbyggnad som ska rymma ytor för uppvärmning och fler omklädningsrum.

Förutom investeringen på 12 miljoner kronor tillkommer en årlig hyra på 2,5 miljoner kronor – det är 1 150 000 kronor mer än den nuvarande hyran. Hyran ska betalas av kultur- och fritidsnämnden och beslutet fattas trots att nämnden har sparkrav på sig både i årets budget och nästa år.

Läs om utredningen här

Läs om kultur- och fritidsnämndens beslut här