Han är biståndshandläggare på Hjärta till hjärta och en av dem som medverkar i programmet som sändes i två delar i maj förra året.

Programmen handlade om korgprojektet, ett företag i Rumänen som Hjärta till hjärta startat för att kunna skapa jobb i hemlandet för människor som tidigare åkt till Sverige för att tigga.

Kaliber beskrev att ett antal korgmakare kände sig lurade, eftersom de fick för lite betalt; och att korgmakarna varken hade kontrakt eller sjukförsäkringar eller ens något riktigt företag att vara anställd i.

Artikelbild

De ansvariga på Hjärta till Hjärta är besvikna för att Granskningsnämnden friar Kaliber.

Det här reagerade Hjärta till hjärta kraftigt emot.

– Lögner och felaktigheter, sa Hjärta till hjärta till Corren. För de 25 korgtillverkare som var anställda i april var alla papper i ordning. De har fått sina löner och alla andra dokument var i ordning.

Kaliber fick varken se anställningsavtal eller den här rapporten vid sin granskning.

– Kaliber bad inte om handlingarna i tid för att vi skulle kunna plocka fram dem, förklarade Rickard Klerfors.

Granskningsnämnden går noga igenom innehållet i programmen och parternas argument. Den finner att både företrädare för Hjärta till hjärta och den rumänska stiftelsen på plats, FDES, har fått bemöta kritik i programmen, som därför inte strider mot kraven på opartiskhet.

Eftersom programmen bygger på uttalanden från enskilda individer som berättar om korgtillverkningsprojektet har inte kravet på saklighet åsidosatts, menar granskningsnämnden. När det gäller uppgifter som rör anställningskontrakten har Kaliber gjort en tillräcklig saklighetskontroll.

– Nämnden säger alltså att det inte spelar så stor roll om faktauppgifterna i programmet stämmer, konstaterar Rickard Klerfors, det räcker att programmakarna säger att de har gjort så gott de har kunnat.

Vi är besvikna, säger han.

– Vi anser fortfarande att Kaliber brutit mot god publicistisk sed. Osann rapportering behöver tydligen inte strida mot saklighet. Men vi accepterar granskningsnämndens beslut och lämnar detta bakom oss.

– Vår organisation fortsätter att göra insatser i de utsatta EU-medborgarnas länder och på senare tid har vi sett flera exempel på att de rumänska myndigheterna tar större ansvar och bidrar till en del av de projekt vi dragit igång.