Möjligheten att få bidrag till elsanering av sin bostad har funnits i 20 år. Linköping beslutade 1994 att gå längre än vad lagen kräver för bostadsanpassningsbidrag och införde möjligheten till stöd i en tid när datorskärmar blev allt vanligare på arbetsplatser och i hemmen.

Linköpings kommun har sedan mitten på 1990-talet totalt betalat ut totalt 875 000 kronor för elsanering i ett 30-tal fall. Som mest har bidraget kunnat upp gå till 50 000 kronor i ett enskilt ärende. Syftet med bidraget har varit att underlätta för elöverkänsliga att kunna återgå till jobb. Antalet sökande har dock minskat och under de senaste nio åren endast varit tre fall.

Enligt den rättspraxis som utvecklats i landet är inte elsanering stödberättigat. Bygg- och miljönämnden anser nu att detta bidrag spelat ut sin roll för bostadsanpassning även inom Linköpings kommun och föreslår att kommunstyrelsen tar bort det.