– Det här är en bra skola som arbetar väldigt genomtänkt med läsinlärning och läsförståelse, är ministerns omdöme.

Eleverna får visa upp sina färdigheter vid tavlan och sedan läser Björklund själv en snutt ur Barnen i Bullerbyn.

"Hur många läser varje dag?" undrar han. Och ALLA händer åker upp i luften.

Artikelbild

| Utbildningsminister Jan Björklund besökte Hagbyskolan.

– Jag brukar läsa hemma i sängen, i lugn och ro, berättar Muhammed El Jardi.

Rektorn Madeleine Zerne säger att skolan medvetet hårdsatsat på läsning även i låga åldrar.

– Det är viktigt att det inte räcker med att knäcka läskoden. Vi måste arbeta vidare för att utveckla läsandet också, säger Zerne.

Socialdemokraterna med Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolorna på sent 80-tal. Det vill Folkpartiet och Björklund riva upp.

Artikelbild

| Utbildningsminister Jan Björklund (FP) läste ur Barnen i Bullerbyn för eleverna på Hagbyskolan, som han besökte under sin turné för läsning i Sveriges skolor.

– Jag anser att kommunaliseringen har misslyckats. Det är för stora skillnader mellan olika kommuner. Statusen hos läraryrket och yrkets attraktionskraft har sjunkit kraftigt sedan kommunerna tog över arbetsgivaransvaret, säger Björklund.

Det fria skolvalet, påverkar inte det likvärdigheten?

Artikelbild

| Utbildningsminister Jan Björklund besökte Hagbyskolan.

– Det är möjligt, i begränsad utsträckning. Men föräldrarnas inflytande att välja skola är här för att stanna.

Regeringen har sjösatt en rad reformer inom skolan, bland annat ny läroplan och ny lärarutbildning. En av de mest kritiserade är det ökade kravet på dokumentation. Många lärare anser att de inte hinner planera undervisningen.

– Där har det gått för långt. Jag tycker att vi ska vara självkritiska. Till exempel tar vi bort individuella utvecklingsplaner till hösten, i alla årskurser där betyg ges.

Samtidigt visar undersökningar att skolresultaten sjunker. En statlig utredning som presenterades nyligen visade också att reformerna kommer att ta god tid på sig. Först 2015, eller närmare 2020, kommer man att se effekterna.

Vad ska ni göra för att höja resultaten?

– Där får man ha tålamod. Reformerna kommer att lyfta resultaten. Vi har ett högre söktryck till lärarhögskolorna, det är en effekt av reformerna. Däremot kommer det att ta ett antal år innan det ger utslag i studentbetygen.

Hur tror du att lärarna ser på dig?

– Det är nog väldigt varierande. Du hittar dem som är för vår utbildningspolitik och dem som är emot. Lärarkåren är oftast splittrad i ungefär fifty-fifty beroende på vilken politik man för, svarar Jan Björklund.

Och efter mötet gör Madeleine Zerne tummen upp för besöket.

– Det är bra att vi kan träffa vår allra högsta chef och diskutera skolan, säger hon.

Vad tycker du om förslaget att förstatliga?

– Jag tycker inte att kommunen är en dålig arbetsgivare. Men visst kan det vara ett problem att styrdokumenten kommer från staten, och resurserna från kommunen. Sedan tror jag att det är bra med ett starkt kommunalt inflytande också, svarar rektorn.