Ormen låg i en påse när den hittades, den var vid liv, men döende.

Mannen som hittat ormen hade kunskap om ormar och kunde därför upplysa polisen om att det rörde sig om en icke fullvuxen boaorm. Enligt honom hade den sannolikt drabbats av kvalster, en sjukdom som är mycket farlig för ormar.

När patrullen tog hand om ormen var den dock helt livlös och det var inte aktuellt med någon räddningsaktion. Den ormkunniga personen fick därför tillåtelse att ta hand om den. Ormen ska enligt polisen lämnas in till veterinär under dagen för att destrueras.

Artikelbild

| En boaorm

Att en privatperson på detta sätt får ta hand om ett upphittat djur är inte särskilt vanligt, men situationen var enligt polisen exceptionell.

Ingen anmälan har upprättats och det anses mycket svårt att komma vidare i ärendet. Den som kan ha uppgifter om ormen eller som kan ha sett något på platsen uppmanas dock att höra av sig till polisen.

Boaormar är inte giftiga, de dödar sitt byte genom att kväva det.