De kommunägda bolagen brukar varje år få några nya påbud att förhålla sig till, så kallade ägardirektiv. I förra veckan togs beslut om dessa nya ägardirektiv i kommunstyrelsen och under tisdagen ska de 79 folkvalda i kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.

Den nytillträdda Alliansen vill bland annat ta bort kravet på att Stångåstaden ska bygga minst 500 nya bostäder varje år och de vill också att Stångåstaden minskar sitt lägenhetsbestånd och omvandlar en del av lägenheterna till bostadsrätter.

Detta fick Hyresgästföreningen att reagera och skriva en insändare, men kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) undrar om de misstolkat förändringen.

– Det de skriver är väldigt partipolitiskt vinklat, vi vill ha en hyresgästorganisation som vi kan ha en dialog med, men det får ju inte vara samma sak som att prata med det Socialdemokratiska arbetarpartiet, säger Niklas Borg.

Alliansens tanke med förändringarna är att Stångåstaden även i fortsättningen ska bygga. De vill dock inte ha kvar siffran 500 eftersom byggföretagen då vet att Stångåstaden måste bygga.

– Vi är övertygade om att det driver produktionskostnaderna uppåt. Istället säger vi att Stångåstaden ska anpassa sig så att de bygger lite mer när det är lågkonjunktur, säger Niklas Borg.

Att omvandla hyresrätter i exempelvis Skäggetorp till bostadsrätter ser han som ett sätt att ge människor möjlighet att göra boendekarriär.