Botrygg vill bygga 20 lägenheter på Vetegatan i Tannefors. Det är huset som har adress Nya Tanneforsvägen 41 A som kan få en tillbyggnad på baksidan – längs med Vetegatan. Huset skulle kunna bli fem våningar högt.

För knappt ett år sen avslogs planerna i ett tidigt skede med hänvisning till att fastigheten ligger för nära bullerzonen kring Saabs flygplats. Sen dess har Linköpings kommun slutit ett avtal med Saab om att flytta landningsbanan 600 meter åt öster vilket också förskjuter bullerkurvan.

För en månad sedan fick dessutom det kommunala bolaget Lejonfastigheter klartecken från politikerna att dra igång planeringen för en ny skola granne med Botryggs fastighet. I samband med detta påpekade Botryggs ägare Michael Cocozza att kommunala och privata bolag ska vara lika inför lagen.

Därför har nu Botrygg lämnat in en ny ansökan om planbesked.

Denna ansökan är ganska färsk och kommunen har enligt lagen fyra månader på sig att säga ja eller nej och även det blir ett ja så innebär det endast ett ja till att sätta igång arbetet med en detaljplan.

För en månad sedan, när Lejonfastigheter fick klartecken för att sätta igång sin detaljplan, räknade samhällsbyggnadskontoret med att det arbetet skulle kunna vara klart tidigast i mitten av år 2018.