Enligt räddningstjänsten handlar det om en mindre yta – ungefär två gånger två meter – som brinner.

Vid 20.11 var branden släckt. Det ska aldrig ha funnits någon spridningsrisk.