– Det var en allvarlig situation. När ett sjukhus som US förlorar strömförsörjningen får vi kniven på strupen. Då måste alla agera omedelbart, säger chefläkare Christer Andersson.

Sjukhuset drabbades av två strömavbrott, ett klockan 8.30 och ytterligare ett vid 10-tiden. Stundtals var det helt mörkt på US, hissarna stannade och ljuset slocknade.

När sjukhusets egen reservkraft slogs på uppstod ytterligare problem. Ett okänt elfel inne på sjukhuset gjorde att man blev tvungen att starta elförsörjningen en sektion i taget.

I operationssalar och på intensivvårdsavdelningar trädde det extra reservsystemet in i form av batteridrift. Men batterierna räcker bara en timme.

Till andra sjukhus

På många håll avstannade verksamheten helt, röntgenapparater och medicinsk-teknisk utrustning stannade och it-systemen släcktes ner. Personalen fick gå in och sköta många saker manuellt, till exempel intravenös medicinering.

I del läget valde man att dra i gång sjukhusets katastrofberedskap, och en stab för krislägen tog över ledningen. Extra personal kallades in för att säkra vården i fall strömmen skulle utebli igen. Strax därefter bildades också en regional stab.

– Vi beslutade bland annat att dirigera om ambulanspatienter till andra sjukhus, berättar överläkare Kristina Hedin.

Ingen skadades

På fredagseftermiddagen hade hela US ström, men röntgenavdelningen, som är beroende av mycket stabil strömförsörjning fungerade fortfarande dåligt. Felsökningen i sjukhusets elsystem pågick fortfarande, med misstanken om att det rörde sig om ett jordfel.

– Ingen människa har kommit till skada i samband med strömavbrottet, konstaterar Kristina Hedin.

Ska utredas

US drabbades av ett allvarligt strömavbrott under julhelgen 2008, och sedan dess har man arbetat för att göra strömförsörjningen så säker som möjligt. Reservsystemen har testats en gång i månaden. Gårdagens händelse visar att det dock finns mer att göra.

– Den här händelsen kommer att utredas noga, kanske kommer även Socialstyrelsen att vara inkopplad, säger Christer Andersson.

10 000 utan el

På Tekniska verken bekräftar man att det var ett fel på US interna högspänningsnät som orsakade problemen. Felet orsakade ett strömavbrott som inte bara drabbade US. Klockan 8.40 på fredagsmorgonen blev 3 600 abonnenter i centrala Linköping utan el. En timme senare hade de flesta fått tillbaka strömmen, men då inträffade nästa elavbrott.

– Omkring klockan 9.50 försökte man koppla på strömmen på US igen, med följd att en krafttransformator vid Saab löste ut och 10 000 abonnenter blev utan ström i ett par minuter, berättar Inger Niss, elnätschef på Tekniska verken Linköping nät AB.

– Det här var ett stort och allvarligt strömavbrott som vi kommer att analysera tillsammans med US, fortsätter hon.