– Jag tror att det blir en skärpt lagstiftning om chaufförers ansvar, säger riksdagsledamoten Finn Bengtsson (M).

Bengtsson och riksdagskollegan Andreas Norlén (M) lämnade nyligen en motion till riksdagen där de föreslår att busschaufförers, eller bussbolags, ansvar för alkohollaster ska förstärkas.

I så fall skulle det bli omöjligt för busschaufförer eller bussbolag att som idag hävda att de inte känner till något om svartsprit i lasten när tull och polis stoppar alkoholtransporter från de tyska bordershoparna.

Lastar fullt med svartsprit

Tidningen har sedan 2014 rapporterat om hur bussbolag i Östergötland, men även andra delar av landet, kör till de tyska alkoholmarknaderna och lastar bussar fulla. Som passagerare används så kallade målvakter, med uppgift att säga till tull och polis att de för in alkoholen för eget bruk. I själva verket säljs den svarta alkoholen vidare och staten går miste om miljontals kronor i skatter som aldrig betalas.

Bengtssons och Norléns motion innehåller också ett förslag om översyn av hur mycket alkohol som ”eget bruk” ska få omfatta.

"En ambitiös vilja"

Politikerna har sedan tidningens rapportering startade drivit frågan om skärpta lagar för att få stopp på spritbussverksamheten. De har tidigare lämnat en rapport med förslag till dåvarande justitieminister Beatrice Ask (M). Nu hör frågan hemma hos justitieminister Morgan Johansson (S).

– Vi har en dialog. Jag tycker det finns en ambitiös vilja att göra något åt det här, säger Finn Bengtsson.

Förslaget ska nu utredas av tjänstemän och sedan beslutas om i riksdagen.