Det handlar om att lagra koldioxid från etanolfabriker, papperbruk och biokraftverk under jord istället för att släppa ut den i luften.

Linköping och Östergötland har varit ett miljöföredömme men har enligt centerns kommunalråd Muharrem Demirok tappat farten. Det vill han ändra på med lokala investeringar i storskalig miljöteknik.

– I vår lokala budget finns redan 40 miljoner per år kronor avsatta förutom de 200 miljonerna som partiet de närmsta åren vill satsa nationellt på testanläggningar. Gör vi dessa satsningar kommer vi att vara Sverigeledande när det gäller minusutsläpp. Det blir ett stort kluster där Linköping via Tekniska verken är en aktiv part. Belöningen för de företag som använder den nya tekniken är tänkt att bli 1 000 kronor per ton lagrad gas, säger Demirok.

Centern menar också att det går att exportera teknologi och kunskap till andra länder. Vissa länder måste gå före och visa att det är möjligt. Med teknikutveckling och belöningar blir satsningen 3,4 miljarder de närmaste åren i Centerns nationella budgetförslag.

– Det här är en fråga för planetens överlevnad, det räcker inte längre att bara sänka utsläppen. Sverige har den här kompetensen och det skulle ta mycket längre tid att utveckla den på andra platser, säger Demirok

Var kan man lagra koldioxiden så den inte läcker ut igen?

– Det har gjorts undersökningar och Linköping har platser där det skulle fungera. Exakt hur det ska ske i vardagen måste diskuteras med de berörda parterna och den kompetens som finns, menar Muharrem Demirok (C)