– Men det handlar inte om en disciplinär åtgärd. Den ansvarige har tagits ur tjänst under tiden det pågår en utredning, säger Anne Hallberg, utbildningsdirektör i Linköpings kommun.

För lite mer än en vecka sedan informerade Linköpings kommun att det fanns misstankar mot en chef på en av utbildningsförvaltningens enheter. Orsaken till utredningen var oklarheter kring ekonomiska transaktioner. I går stod det klart att det gällde Katedralskolans chef.

Enligt Anne Hallberg handlar det om omfattande och systematiska överträdelser av kommunens regler kring ekonomistyrning och representation.

Artikelbild

| Katedralskolan.

– Man har avvikit från den ekonomiska styrning som är beslutad i kommunen, säger hon.

Vad innebär det konkret?

– Det handlar om hur man hanterar tjänsteresor, representationer och så vidare. Vi har sett brister och därför valt att fördjupa granskningen.

Handlar det om något brottsligt som förskingring, eller liknande?

Artikelbild

– Nej, något sådant har jag inte fått några indikationer på.

Tänker ni polisanmäla?

– I dagsläget finns inga planer på en polisanmälan. Den fortsatta utredningen får visa om det finns underlag för en anmälan.

Handlar det om ett brott överhuvudtaget?

– Nej, det behöver det inte vara. Än vet vi inget mer än att rapporten visar på brister i den ekonomiska styrningen och den har enhetschefen ansvar för.

Enligt Anne Hallberg var det vid en intern rutinkontroll som man upptäckte avvikelser.

– Det finns väldigt tydliga regler för hur man ska redovisa och vi såg att det fanns brister. Men hela granskningen är inte klar ännu.

Hur lång tid det kan ta innan hela granskningen är klar kan inte Anne Hallberg säga.

– Samtidigt som vi är mycket måna om att det ska ske snabbt måste vi vara väldigt noga så det inte blir några fel, säger hon.

Enligt kommundirektör Paul Håkansson handlar det om att det på skolan har utvecklats en oacceptabel kultur i hur skattebetalarnas pengar har hanterats.

Hur långt tillbaka har ni tittat?

– I första hand under en treårsperiod och sedan har vi gjort nedslag inom vissa områden fem år tillbaka i tiden, säger Paul Håkansson.

Vi har utan framgång sökt enhetschefen för en kommentar, via telefon till skolan, mejl och via utbildningsförvaltningen.

Under tiden som enhetschefen är tagen ur tjänst går skolchefen Åsa Ridne in som tillförordnad enhetschef.