Av en färsk dom i Förvaltningsrätten i Linköping framgår att pojken under flera års tid har saknat en fungerande skolgång. Domstolen skriver: "Han spelar mestadels dataspel och isolerar sig i hemmet." Majoriteten av pojkens sociala kontakter sker via internet, även om han har ett visst umgänge med vänner som han träffat via spelandet. Tonåringen har en oregelbunden dygnsrytm och det finns, enligt domstolen, dessutom bristande rutiner när det gäller kost och motion.

Pojken har redan varit föremål för en rad olika insatser, då vårdnadshavaren har en långvarig missbruksproblematik, men dessa har inte varit tillräckliga, anser socialnämnden som menar att han bör bli föremål för vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten delar denna uppfattning. Domstolen anser att tonåringens hälsa och utveckling har skadats – och det finns en påtaglig risk för att hans hälsa och utveckling kan skadas ytterligare om hans situation inte förändras.

Pojken och dennes vårdnadshavare har motsatt sig tvångsvård. Enligt domstolen har dock inte vårdnadshavaren insett omfattningen av det behov av stöd och hjälp som pojken behöver. Beslutet om vård ska gälla omedelbart.

Artikelbild

| En tonårspojke från Linköping ska vårdas enligt LVU. Det har förvaltningsrätten beslutat.

 

Fotnot: Artikeln korrigerades den 27 januari 2017.