Båda två är 20 år gamla, de känner varandra ganska väl efter några hetsiga diskussioner på mötena i Moderata ungdomsförbundet.

– Vi är båda liberala, men jag kanske går lite längre, jag är ganska renlärig, säger Henrik Dalgard.

– Jo, jag skulle säga att jag är mer socialliberal än dig. Vi är oftast överens, men när vi sitter i Muf-lokalen och diskuterar ideologi så kan vi bråka lite, fortsätter Viktoria Sköld.

Artikelbild

| Viktoria Sköld (M)

Nu har Linköpingsbornas röster lett till att de båda fått förtroendeuppdraget att vara med bland de 79 ledamöterna i det högsta beslutande organet. Det är lite som att sitta i riksdagen men här handlar det inte om Sverige utan om Linköping.

I det nya fullmäktige finns sju personer som är yngre än 26 år och fem av dessa är moderater. Enligt Henrik Dalgard och Viktoria Sköld är förklaringen enkel.

– Det beror på att MUF är det politiska ungdomsförbund som är störst och Linköpings lokala förening är den som är mest aktiv av alla politiska ungdomsförbund i stan. Sen är det också så att de moderata idéerna är populära bland unga, när vi är ute på skolor så hör jag att eleverna tycker om budskapen om individuell frihet och individuellt ansvarstagande, säger Henrik Dalgard.

– Och vi har ganska bra samverkan med partiet. När vi har talarkvällar till exempel så kommer det ofta någon politiker från till exempel fullmäktige och pratar, säger Viktoria Sköld.

Artikelbild

| Henrik Dalgard (M)

Moderaterna har 18 ledamöter i Linköpings kommunfullmäktige och för rättvisans skull bör nämnas att även den äldste i fullmäktige är en moderat. Det är Rolf Edelman, 75 år. Även totalt sett är äldre väl representerade – 11 av de 79 har fyllt 65 år.

Än så länge är det inte klart vilka uppdrag Henrik Dalgard och Viktoria Sköld får, men de har förväntningar.

Artikelbild

| Viktoria Sköld och Henrik Dalgard Moderater nya ledamöter i Linköpings kommunfullmäktige

– Jag har en förhoppning om att sitta i barn- och ungdomsnämnden eller bildningsnämnden, säger Henrik.

Det är de två nämnder som hanterar grundskola respektive gymnasieskola. Henrik Dalgard är engagerad i frågan om hedersvåld, han vill motverka fenomenet och ser att dessa nämnder kan vara en bra plattform.

Viktoria Sköld har också ett mål.

– Jag skulle vilja sitta i samhällsbyggnadsnämnden, men jag vågar inte hoppas på för mycket, säger hon.

Bostadsbrist och trafikproblem är det som får henne att vilja till den nämnden.

Viktoria Sköld har just inlett sina studier, först ett tekniskt basår, därefter ska hon bli civilingenjör. Det gör att hon blir kvar i Linköping i åtminstone sex år.

Henrik Dalgard har just nu anställning som politisk sekreterare för Moderaterna, men han slutar i december och även han ska plugga i Linköping de närmaste åren. Han vill läsa statsvetenskap.

– Jag kommer nog att jobba med opinionsbildning, politiker måste alltid förhålla sig till opinionen och jag kommer inte att få gehör för mina klassiskt liberala idéer om jag inte först förändrar opinionen, säger han.

När de båda får frågan om ålderns betydelse så är de ganska överens. Henrik formulerar svaret så här:

– Den som representerar mig ska ha rätt åsikter, men jag bryr mig inte om ifall den personen är ung eller gammal, kvinna eller man, svart eller vit.