Kollegan Jimmy Törnström, boendestödjare, bjöd in Corren till Gränslidens Träningsboende i Tallboda. Verksamheten bedrivs inom Leanlink, Råd & Stöd, och har funnits i drygt två år med Linköping som intagningsområde. Det första och enda i sitt slag i kommunen.

– Vi vet att behovet är mycket större än vad det ser ut som och där många hamnar mellan stolarna inom socialtjänst och psykiatri. Vi vill nå ut till fler människor som inte har hört talas om oss eller vår verksamhet, säger Jimmy Törnström.

– Det finns unga vuxna som inte har kontakt med kommunens stödjande insatser, men som skulle vara i behov av det här träningsboendet. Det är i stället deras anhöriga som ”släcker bränder”, löser de problem och situationer som ständigt uppstår, säger Elin Strömfors.

Artikelbild

| Ett stort pussel i det gemensamma allrummet fungerar som social träning, ett sätt att skapa kontakt för de boende.

Träningsboendet är till för personer mellan 19 och 29 år med någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder, såsom adhd och autismspektrum. Elin Strömfors, som är utbildad socionom, berättar att hon själv har diagnosen adhd och har nytta av den erfarenheten i arbetet på träningsboendet.

– Jag kan först och främst se att jag själv hade varit i behov av sådan hjälp när jag skulle flytta hemifrån. Jag har också en annan förståelse än vad man kan läsa sig till. Jag vet exempelvis hur trött man kan vara efter skolan eller efter ett möte, säger Elin Strömfors.

Träningsboendet består av sju mindre lägenheter samt ett större gemensamt kök och allrum att kunna träffas i, samtalsrum och tvättstuga. De för närvarande fem boende bor på heltid i sina lägenheter. Åtta medarbetare jobbar på ett rullande schema.

– Vi har inte fullsatt, så det finns möjlighet för fler att få en hjälpande hand. En kick-start ut i verkligheten, säger Elin Strömfors.

Artikelbild

| Målet är att lära sig sköta ett eget hem med allt vad det innebär, exempelvis laga mat, diska, städa och tvätta.

Målet är att skaffa förutsättningar och färdigheter för att självständigt klara av att sköta ett eget hem. Få till en fungerande vardag.

– Vi gör en individuell kartläggning av vilka färdigheter de boende har och vad de behöver lära sig. Exempelvis städa, tvätta, handla, laga mat och personlig hygien, säger Jimmy Törnström.

Efter två års träningsboende har de möjlighet att flytta ut till en egen lägenhet.

– Vi följer med som boendestöd så länge det finns ett behov, säger Elin Strömfors.

Fotnot: För att bo på Gränslidens Träningsboende krävs ett biståndsbeslut från handläggare på socialkontoret.