Över 2 000 familjer köar för en tomt i den kommunala kön, men tomterna som tilldelas är få. I fjol blev det inte en enda och i år är prognosen högst tio.

Kommunalrådet Muharrem Demirok (C) jämför det med en sovjetisk brödkö.

– Jag vill ha en tomtförmedling, inte en tomtkö, säger han.

I höst ska utredningen vara klar och Demirok räknar med ett beslut i vinter.

Är inte lösningen helt enkelt att detaljplanelägga fler områden med småhustomter?

– Det måste fram fler tomter, absolut. Men vi måste också göra en total översyn över hur hela förmedlingen ser ut.

Kan du lova att kön är kortare när mandatperioden är slut?

– Jag tror att vi har goda förutsättningar för att korta kön, absolut.