– I kontakt med Universitetens dekaner får vi en lista över lämpliga projekt. Sen granskar vi förslagen mot våra ändamålsparagrafer och har kommit fram till dessa, säger Jan Olof Magnusson, medicinsk expert inom Svenska Frimurare Orden.

I år har fyra olika forskningsområden i Linköping fått ta emot anslag ur den nationella potten av Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse - med målsättning att bedriva hjälpverksamhet och främja forskning inom åldringsvården.

Årets anslagstagare forskar inom Det stressade immunförsvaret vid kranskärlssjukdom (Lena Jonasson, professor), Behandling av Alzheimers sjukdom via lyzozym (Katarina Kågedal, docent), Kliniska och experimentella studier av inflammatoriska mediatorer vid systemisk lupus erytematosus (Christopher Sjöwall, docent) och Trygghet hos patienter och närstående vid palliativ vård (Anna Milberg, docent).

Artikelbild

| Christopher Sjöwall tar emot anslag och handslag av Jan Olof Magnusson

– Det vi kommer att göra med det här anslaget är att arbeta vidare med data som vi har samlat in genom intervjuer med drygt 200 närstående och 150 patienter, säger Anna Milberg.

De 900 000 kronorna delas upp mellan forskarna i relevans till hur kostsam forskning de bedriver. Summan är inte ett engångsbelopp utan kommer att kunna ansökas av anslagstagarna de kommande fem åren – under förutsättning att forskningen rapporteras till Ordern.

– Att känna att man har ett återkommande anslag gör att man får en stabilitet och trygghet i projektet. Det är mycket betydelsefullt, säger Anna Milberg.