Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som finns på Drottninggatan i Linköping behöver större kontor och hade därför inlett förhandlingar med Vasaparken AB som äger grannhuset på Djurgårdsgatan 1. Parterna var i princip överens om ett hyresavtal, men när årshyran överstiger 1 miljon kronor eller om kontraktet löper på 5 år eller mer så måste det godkännas av kommunstyrelsen.

Där tog det stopp.

Hyreskontraktet skulle ha behandlats under tisdagen men drogs tillbaka innan sammanträdet.

– Vi vill få en helhetsbild över samtliga behov som finns i kommunen, det var därför det drogs tillbaka. Från politiskt håll, både från majoritet och opposition, har vi haft önskemål om att få en mer detaljerad bild av behovet, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Bakgrunden är att så sent som i mars hyrdes nya lokaler på Ågatan, då var det 700 kvadratmeter med en årshyra på 1,2 miljoner kronor. Nu skulle 965 kvadratmeter ha hyrts för cirka 1,5 miljoner kronor.

Moderaten Paul Lindvall hade förberett en gemensam protest från M, C och KD.

– Vi tycker det är viktigt att se över det här och få en helhetsbild. Hade ärendet kommit upp så hade vi accepterat förhyrningen, men vi tycker egentligen att man måste se över helheten, så jag tycker det är bra att det utgick, säger han.

Han är medveten om att det finns behov av större lokaler, vilket är förklaringen till att han trots allt var beredd att acceptera kontraktet.

Centerns kommunalråd Muharrem Demirok går ett steg längre och tycker att kommunens förvaltning nu tillåtits växa okontrollerat.

– Det var tur att det drogs tillbaka, annars hade vi laddat för protest. Förvaltningarna kan inte bara springa runt och hyra lokaler. Under den här mandatperioden så har den centrala administrationen vuxit ganska kraftigt och det är inte rimligt, säger han.

Centerpartiet driver linjen att kommunens förvaltningar borde kunna flyttas ut från centrum, men det är i så fall en större förändring än denna översyn.

– Den här gången lyfter vi inte den tanken på decentralisering, jag tänker inte skicka ut dem till Ulrika. Men vi kan inte ha det så här, vi måste få en helhet presenterad för oss. Det här är det andra ärendet på ganska kort tid, säger Muharrem Demirok.