De som omfattas av lagen är de ungdomar som var under 18 år när de sökte asyl för första gången 24 november 2015, eller tidigare och har hunnit fylla 18 under tiden de väntat på svar. Eller fått avslag på sin asylansökan därför att man hunnit bli vuxen – alltså fyllt 18 år – under tiden man väntat på sitt beslut.

Lagen trädde i kraft första juli 2018 och sista ansökningsdag var sista september 2018

För att ha rätt att söka måste man studera, ha studerat eller ha för avsikt att fortsätta studera på gymnasienivå i Sverige.

Uppehållstillståndet gäller i 13 månader och kan förlängas lika länge om man kan visa att man har studerat. Efter avslutade studier har personen sex månader på sig att skaffa ett jobb. Då kan man söka permanent uppehållstillstånd.

Enligt Migrationsverkets bedömning är det cirka 9 000 unga vuxna som omfattas av den nya lagen.

Totalt har 11 716 ansökningar kommit in.

När statistiken på Migrationsverket uppdaterades 20 december hade 4 940 personer fått bifall på sin ansökan, dvs. de får stanna. Medan 2 365 hade fått avslag

Källa: Migrationsverket