Bilderna av Ebba Busch Thor vid ett militärfordon, och Sara Skyttedal med en kulspruta, var rätt att publicera. Det anser Patent- och marknadsdomstolen och ger DN rätt på den punkten. Skälet är att publiceringen sker i samband med en artikel i samma ämne som DN publicerade vid samma tillfälle.

DN stöder sig här på en inskränkning i upphovsrätten som ger rätt att fritt återge fotografiska verk och bilder – i tidningar och tidskrifter – om det sker i samband med redogörelser för dagshändelser.

Redaktionschefen på Dagens Nyheter, Caspar Opitz, säger att man på tidningen är glad över att domen slår fast en mycket viktig princip. Den om allmänintresset vid en publicering. Viktigt, inte bara för DN utan för all media, anser han.

Artikelbild

| DN är nöjd med att domen slår fast en mycket viktig publicistisk princip, den om allmänintresset, det säger tidningens redaktionschef Caspar Opitz.

– Vi måste kunna granska makthavare. Våra politiker ska inte kunna komma undan med vad som helst.

Det som domstolen däremot inte anser att DN hade rätt att göra, var att publicera andra bilder, bland annat på en kaktus och en landskapsbild.

Domstolen skriver "För återgivningen gäller slutligen, som redan påpekats, att den ska ske i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som omfattas av ändamålet. Den goda seden torde främst innebära att det måste finnas ett samband mellan den händelse som beskrivs och de återgivna alstren. Begränsningen avseende omfattningen torde innebära att man inte får återge fler alster än som behövs för att belysa händelsen."

Dagens Nyheter kommer inte att överklaga domen och ska därför betala 10 000 kronor plus ränta från 3 april 2015, till Sara Skyttedal.