Det var den 22 december förra året som 20-åringen, som är från Linköping, blev ertappad med att använda cannabis. I ett förhör samma dag berättade hon att hon använt narkotika vid flera tillfällen under de senaste två åren.

Transportstyrelsen beslutade att återkalla 20-åringens körkort och körkortstillstånd under en period av nio månader. Kvinnan ansågs opålitlig i nykterhetshänseende.

20-åringen valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping och begärde att spärrtiden skulle sättas ned till tre månader. Hon uppgav att hon helt slutat använda narkotika och förklarade att hon behöver körkort för att kunna sköta sitt jobb.

Förvaltningsrätten anser inte att det finns någon anledning att ifrågasätta kvinnans uppgifter om att hon slutat missbruka narkotika. Domstolen anser därför att det är tillräckligt att ge 20-åringen en varning. Enligt förvaltningsrätten finns det skäl att låta avgörandet gå utöver vad 20-åringen yrkat.