– Vi åker ut till platsen så fort som möjligt, oftast när det fortfarande brinner. Redan då kan vi göra olika bedömningar om skadan, och även tala med räddningstjänsten. Men framför allt handlar det om att ta hand om kunden.

Det säger Bertil Jansson, skadereglerare på Länsförsäkringar Östgöta.

Han vill inte uttala sig om det specifika fallet i Tokarp, men han säger så här:

Artikelbild

| Branden. Lågorna hotade intilliggande hus på båda sidor.

– Om någon av våra kunder känner att de får för lite information så vill vi att de hör av sig.

Bertil Jansson berättar att det i inledningen handlar om att se till så att försäkringstagaren har tak över huvudet och erbjuds professionell hjälp, som psykolog eller kurator. Efter att branden har släckts kan det dröja dagar innan byggnaden är säker.

– Det kan också vara polisavspärrningar som förhindrar oss att undersöka skadorna.

Sedan görs flera bedömningar av skadans omfattning.

– Ska vi renovera eller ska vi riva? I båda fallen kommer det att krävas tillstånd, rivningslov eller bygglov hos kommunen. Efter att vi har gjort alla bedömningar om vad som ska göras går vi ut med en upphandling vilket också tar tid.

Enligt Bertil Jansson kan man få vänta mellan ett och två år på att en bostad ska byggas upp igen.

Påverkas ert arbete av att polisutredningen kring mordbrand fortfarande pågår?

– Nej, vårt arbete går i gång i alla fall. Om något skulle förändras ... om det till exempel skulle visa sig att det är något annat som ligger bakom branden än det man först tror, så blir det en sak som vi får utreda på vägen, säger Bertil Jansson.

Brandskyddsföreningen har tillsammans med försäkringsbranschen en restvärderingsledare på plats vid stora bränder. Det är oftast ett brandbefäl inom räddningstjänsten som har detta uppdrag. Den personen ska vara på plats inom en timme. Tillsammans med försäkringsbolaget och räddningstjänstens insatsledare kan restvärdeledaren direkt göra bedömningar för att rädda så mycket som möjligt. Biträdande räddningschefen Anders Nygren är också restvärderingsledare.

– Jag var på plats i Tokarp och jag var först övertygad om att branden skulle sprida sig. Mina kollegor gjorde ett imponerande arbete eftersom man lyckades rädda byggnaderna intill, säger Nygren.

Hur husen var byggda är en stor förklaring till att elden inte spred sig.

– De var välbyggda. Det fanns tydlig avskiljning mellan husen på vinden. Annars hade det aldrig gått. Utifrån mina tidigare erfarenheter så borde man kunna renovera husen. Men de är hårt ansatta av släckvatten, säger Nygren.

Försäkringsföretagens branschorganisation Svensk försäkring konstaterar att tiden för återuppbyggnad är svår att minska.

– Vi lägger i stället mer tid på att arbeta förebyggande. Vi vill minska antalet olyckor och bränder. Men vi har också försökt att påverka byggtiden, bland annat genom att förespråka att hantverkarna ska ha flera professioner, att en snickare och elektriker också skulle kunna sätta kakel, till exempel, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk försäkring.

Och så är det frågan om skadestånd. De drabbade i Tokarp har fått ett juridiskt ombud som ska företräda dem, om männen med kopplingar till det nedbrända grannhuset åtalas. Delar av polisutredningen är klar, brottsmisstanken är grov mordbrand:

– Just nu väntar jag på den tekniska utredningen. Nationellt forensiskt centrum (NFC) ska bedöma olika fynd och se om det går att avgöra om branden verkligen är anlagd. När vi får de svaren kan jag besluta om de ska åtalas, säger kammaråklagare Britt-Louise Viklund.

Att ingen av männen i dag sitter häktad påverkar också utredningstakten. En av dem häktades efter händelsen, men när sedan ytterligare en person misstänktes för branden släpptes han.

– Det blev osäkert om båda kunde misstänkas, och då kunde jag inte argumentera för att den häktade mannen skulle vara frihetsberövad. Problemet med det att ärendet prioriteras lägre hos NFC när någon inte längre sitter häktad, säger Viklund.