Samtalet nådde SOS Alarm klockan 11.42 på lördagsförmiddagen. Enligt inringaren syntes oljeskimmer på vattnet, och det luktade starkt.

Efter att ha kontrollerat på platsen kunde räddningstjänsten konstatera att det rörde sig om någon form av drivmedel som läckt ut i bäcken – dock inte i någon större mängd. För att samla upp föroreningen skulle räddningstjänsten placera ut en läns i vattnet, samt även söka längs med bäcken för att försöka lokalisera källan bakom utsläppet.