Patienten skulle dra ut tre tänder hos tandläkaren. Två av tänderna drogs ut som de skulle men med den tredje tanden blev fel, istället drogs tanden bredvid ut. Felet upptäcktes dagen efter och hade kunnat medföra allvarlig skada. På grund av det som hände blir det en längre tandregleringsbehandling för patienten.

Tandvårdmottagningen anmälde själva händelsen, patienten har fått information om vad som hänt, men har ej lämnat något utlåtande.