Det handlar om sträckan mellan Djurgårdsgatan och Apotekaregatan, vid husbygget som pågår i kvarteret Eddan (i folkmun "gamlagamla busstorget"). Gatan stängs av 12–28 september i båda riktningar och det är bara cyklister och fotgängare som kan passera.

– Vi ska gräva upp gatan för att dra fjärrvärmeledningar till nybygget på Eddan, berättar Lana Brunell, pressansvarig på Tekniska verken.

Från Sankt Larsgatan blir Drottninggatan skyltad som återvändsgränd. Genomfartstrafiken hänvisas till omvägen via Sankt Larsgatan, Lasarettsgatan och Djurgårdsgatan.

Artikelbild

| Drottninggatan är en av många gator där arbete genomförs i Linköping.

Så sent som i maj var samma sträcka på Drottninggatan avstängd. Då hade stora sprickor uppstått i gatan, förmodligen på grund av bygget på Eddan. Även den gången fick trafiken ledas om via Lasarettsgatan och det bildades en hel del bilköer under rusningstid.

Tekniska verken håller för närvarande också på med ett fjärrvärmearbete på Ramstorpsgatan. Fram till 26 oktober är gatan därför enkelriktad. Trafik från Vistvägen får i stället åka in via Lasarettsgatan och Rosengatan.