I onsdags i förra veckan avslutades den fem dagar långa rättegången om dubbelmordet utanför Mantorp. Dagen därpå kom Linköpings tingsrätt fram till att den åtalade 24-åringen gjort sig skyldig till två fall av mord. Domstolen beslutade att 24-åringen ska genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning. Först när den är klar bestämmer tingsrätten vilket straff som ska utdömas.

Redan nu har dock 24-åringens advokat Henrik Lindblom och målsägandebiträdet Elisabeth Massi Fritz, som företräder åtta anhöriga till det mördade paret, kommit in med sina kostnadsräkningar. Advokat Lindblom skriver att han har lagt ner drygt 259 timmar på målet och kräver en ersättning inklusive moms på närmare 500 000 kronor. Massi Fritz har lagt ned drygt 351 timmar och kräver en ersättning inklusive moms på drygt 700 000 kronor. I den begärda ersättningen ingår även kostnader för resor. Målsägandebiträdet skriver i sin kostnadsräkning: "Målsägandena har varit i synnerligen stort behov av stöd, hjälp och juridiskt biträde. Ju närmare rättegången vi har kommit ju större har behovet hos målsägandena varit att få hjälp." Massi Fritz skriver även att hon behövdes för sina klienter även under pauser och lunchuppehåll under rättegången.

Det blir nu upp till tingsrätten att avgöra om den begärda ersättningen ska betalas ut.

Den rättspsykiatriska undersökningen av 24-åringen beräknas vara klar inom en månad.