Beslutet att höja taxorna – en höjning som de facto redan införts – beslutades i förra veckan av kommunstyrelsen. Skälet till höjningen är flera. I flera kommunala verksamheter finns inte längre kontantkassor kvar och det – uppges det – har gjort att det varit svårt att hitta andra hanterbara sätt att betala på.

Nu finns ju Swish, vilket ses som en möjlighet att underlätta direktbetalning.

Dessutom måste man nu också betala för kopior och handlingar som mejlas. I beslutsunderlaget konstateras: "Likt den statliga avgiftsförordningen bör det inte skilja i kostnad beroende av om handlingen lämnas ut på papper eller per e-post."

Ett annat skäl till höjningen av taxan är att kommunen vill komma i nivå med andra myndigheter som regionen och universitetet.

Det är fortsatt gratis – frånsett porto – att få ut upp till nio sidor skickade till sig. Beställer man 10 sidor kostar det 60 kronor och för varje ny sida tillkommer en avgift på 6 kronor.

Om vill ha en avskrift eller bestyrkt kopia får man betala för den tid det antas ta att hantera handlingen och lägsta summan är 125 kronor för en kvart. Samma taxa gäller om du vill ha ut kopior på ljud, bild eller digitala upptagningar.

Norrköpings kommun och regionen har samma upplägg. Men i Norrköping är det billigare att beställa fler kopior än nio. Här kostar 10 kopior 50 kronor och sedan ytterligare 2 kronor för varje ny kopia.

Kontantbetalningen är dock inte helt borta. En person som vill ha ut en allmän handling har nämligen rätt att få vara anonym och därför måste kommunen också i fortsättningen kunna hantera kontantbetalning.

Vill du inte betala något alls, men ändå ta del av en handling eller fler, så går det också bra. Du får nämligen läsa allmänna handlingar helt gratis så länge du befinner dig i kommunens lokaler.

Det finns undantag från betalningskravet och det gäller bland annat andra kommuner, regioner och landsting eller statliga myndigheter som begär ut handlingar. Massmedia har också rätt att få ut handlingar gratis och det gäller också nämnder, förvaltningar och förtroendevalda i en kommun. Alltså i de fall när handlingen krävs för att någon ska kunna göra sitt jobb.

Det blir kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet om att höja taxan – som faktiskt redan höjdes 1 mars