– Det verkar finnas en hel del att jobba med, kommenterar Mattias Bly, kvalitet- och utvärderingschef på Linköpings kommun.

Det kommer in klagomål till kommunen från andra vårdboenden också, men klagomålen gällande Ekhults vårdboende är överrepresenterat berättar han.

Det är inte sagt att allt är befogat poängterar han. Det kommer granskningen att ge svar på.

Såväl omsorgskontoret som socialförvaltningen är involverade i arbetet.

Socialförvaltningen kommer att ansvara för att ta reda på hur de boende eventuellt drabbats. Omsorgskontoret granskar det övriga.

Det kan finnas sådant som kommunen i egenskap av fastighetsägare ansvarar för, men en stor del av ansvaret hamnar på utföraren Attendo.

– Om det stämmer att larmsystemet inte fungerar är det utförarens ansvar. Oavsett vad avtalet säger, även om det har några år på nacken, är också Attendo ansvarig för att bemanningen är anpassad och organiserad att de boende får rätt omvårdnad och sjukvård, säger han.

Attendo driver verksam­heten på Ekhults vårdhem, dit har också nattpersonalens skrivelse nått.

– Det är beklagligt att personalen upplever det så här, men den bilden de ger stämmer inte överens med vår bild av verksamheten. Vi står för att bemanningen räcker, den är bättre än snittet. I övrigt vill vi inte kommentera ärendet förrän vi har lämnat vårt yttrande till förvaltningsrätten, säger Charlotte Näsström, presschef på Attendo.

Det ska ske i dag fredag.