På morgonen den 11 januari i år inträffade ett elavbrott i Linköping som fick stora följder för verksamheten på Universitetssjukhuset. Delar av US blev helt strömlösa och verksamheterna påverkades, alltifrån minuter till flera timmar.

Landstinget har gjort en händelseanalys av förloppet för att kunna dra lärdomar inför framtiden. Av analysen framgår att tidpunkten för avbrottet – som berodde på ett jordfel på sjukhusområdet – mildrade konsekvenserna eftersom många kliniker inte hade startat sin dagliga verksamhet.

På intensivvårdsavdelningen kunde avbrottet fått svåra följder. Avdelningen mörklades under fem minuter och alla så kallade sprutpumpar stängdes av. Personalen gjorde sig beredd på att kunna hantera patienter manuellt och man började även planera för evakuering av patienter.

Även neurokirurgens sprutpumpar stannade. Att dessutom vissa bildskärmar på avdelningen släcktes betraktas som "en mycket allvarlig incident som kunde ha resulterat i ödesdigra konsekvenser om det hade skett under ett ingrepp."

På operationsklinikens ögonenhet, som ligger i fönsterlösa lokaler under mark, försvann strömmen i sju minuter under ett pågående ingrepp. Personalen använde mobiltelefoner för att kunna orientera sig i lokalerna. På kliniken slutade dessutom hissen som används vid akuta kejsarsnitt att fungera.

En rad åtgärder föreslås nu för att mildra effekterna av ett liknande elavbrott i framtiden. Bland annat anses det vara av stor vikt att elförsörjningen till landstingets serverhallar säkerställs. Det anses även viktigt att det tas fram ett gemensamt kommunikationssätt för beslutade tjänstemän.