– DriveBack är ett sätt för hyrbilsföretag att enkelt transportera sina bilar och samtidigt hjälpa privatpersoner att ta sig någonstans, säger Viktor Andersson, vice vd för företaget.

Konceptet går ut på att hyrbilsföretagen meddelar då de behöver förflytta en bil. Därefter får den privatperson som är registrerad på företagets hemsida, och var snabbast och passar bäst för jobbet, köra bilen till den bestämda destinationen. Detta gör att hyrbilsföretaget sparar en slant och privatpersonen får åka gratis.

Häni Ashkar, företagets vd, kom på konceptet och presenterade det för två kurskamrater, Viktor Andersson och Sam Dadnahal, samt Gustav Ernberg. Tillsammans startade de företaget. Ashkar ville undvika kraven om att hålla tidtabeller och betala dyra pengar för biljetter, som han uppfattade kunde hända då man åker kollektivt.

Artikelbild

Under sommaren har verksamheten gått lite långsamt. Häni Ashkar och Viktor Andersson har därför under sommaren jobbat med att utveckla det. Hittills har fem bilar förflyttats och responsen har varit god.

– De allra flesta som vi pratar med har blivit glatt överraskade när man berättar om konceptet, sen försöker vi alltid vara alla till lags, säger Viktor Andersson.

I höst hoppas de på att tempot ska öka och att fler ska vilja använda sig av tjänsten. Samtidigt ska de alla fyra hinna med sina studier. Viktor Andersson läser till civilingenjör, men det är ingenting han tror kommer att vara i vägen för företaget.

– Man får offra fritid för att jobba med det, men å andra sidan är det kul så det gör ingenting.