Hon tog över ordförandeposten när Nils Hillerbrand valde att lämna sin roll som heltidspolitiker. En fråga om sponsring är normalt inget som diskuteras i styrelsen. Tekniska Verken har en sponsringspolicys som vd kan följa, men den här gången rörde det sig om ett annorlunda projekt.

Därför var frågan från produktionsbolaget Unlimited stories som vill spela in en tv-serie med under övriga frågor på styrelsemötet.

– Vi hade frågan uppe för diskussion i styrelsen. Det fanns åsikter både för och emot, men den absoluta majoriteten var positiva till projektet. Samtidigt så förstod vi frågans laddning och vi landade i att vi skulle hänvisa den till vårt moderbolag Linköpings stadshus AB för ett beslut, säger Rebecka Hovenberg.

Frågan om sponsring kom först till Visit Linköping & Co som i sin tur bad om hjälp från de kommunala bolagen Tekniska Verken och Stångåstaden. Alla tre bolag har sedan skjutit över frågan till moderbolaget Linköpings stadshus AB som fattar ett beslut den 19 april. Om de då skulle fatta beslut om sponsring så är Rebecka Hovenberg positiv till att Tekniska Verken bidrar med sin del.

– Och det som vi kan ställa upp med är exempelvis lokaler. Jag har inte läst Mons Kallentofts böcker men jag har förstått att en del utspelar sig i Tekniska Verkens lokaler. Det kan bli aktuellt med sponsringspengar också, men i så fall så pratar vi mindre summor från Tekniska Verken. Vi har en sponsringspolicy och det är inga stora summor vi pratar om då, säger hon.

Varför blev just detta en fråga för Stadshus AB?

– Det var när det började pratas om miljoner och den typen av summor har vi inte i vår sponsringspolicy. Då tyckte vi att detta är en kommunal fråga. Vi är gärna med på ett hörn, vi tror att det är ett bra projekt för Linköpings varumärke, men det är inte Tekniska Verkens roll att ta alltihop, säger Rebecka Hovenberg.

Frågan från produktionsbolaget Unlimited stories handlar om att de vill ha hjälp med saker som motsvarar ett värde på 7,4 miljoner kronor. Enligt deras beräkningar blir det så mycket dyrare att spela in på plats i Linköping jämfört med studio. De har bett om stöd från både privat näringsliv och kommunala bolag – de senare har alla hänvisat frågan till moderbolaget Linköpings stadshus AB där Hans Lander är vd.

Han skrev ett förslag på hur frågan ska hanteras som han presenterat för den politiskt tillsatta styrelsen i Stadshus AB

– Jag har gjort bedömningen att ett engagemang i detta är väl använda pengar för kommunens del, säger Hans Lander.

Att hantera frågan i Linköpings stadshus AB ser han som ett sätt att kunna ge ett snabbt svar till produktionsbolaget.

– Men naturligtvis utan att gå förbi någon. Det finns ingen sådan vare sig vilja eller möjlighet. Jag har en stark politisk ledning i styrelsen och de tar ingenting som de inte tror på, säger Hans Lander.

Hans förslag går ut på att de kommunala bolagen tillsammans garanterar varor och tjänster för motsvarande halva summan – alltså 3,7 miljoner kronor.

Ordförande i styrelsen för Stadshus AB är Kristina Edlund (S), vice ordförande är Paul Lindvall (M). Styrelsen i övrigt består av ledamöterna Jakob Björneke (S), Christer Mård (L), Pål Frenger (MP), Christian Gustavsson (M), Roland Larsson (C), Helena Balthammar (S), Sara Skyttedal, (KD) och Elias Aguirre (S).

Det blir de som fattar beslutet den 19 april.