Den 28 april förra året fastnade mannen i en nykterhetskontroll. Han hade motsvarande 1,08 promille alkohol i blodet när han körde bil och dömdes senare för grovt rattfylleri. Straffet blev villkorlig dom och samhällstjänst i 50 timmar. Som en följd av domen beslutade polismyndigheten att återkalla mannens tillstånd att inneha vapen. Polisen noterade att mannen vid ett tidigare tillfälle dömts för rattfylleri.

Mannen valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Han uppgav att jakt är ett stort och viktigt fritidsintresse för honom. Han förnekade även att han skulle ha alkoholproblem och framhöll att han nu lever ett liv i nykterhet. Han beskrev sig själv i överklagandet som en "oklanderlig" och "mycket kompetent person".

Enligt förvaltningsrätten finns det ingen anledning att betvivla att mannen numera är nykter. Men med tanke på att han har fört ett nyktert leverne under en relativt kort tid anses det vara nödvändigt att återkalla mannens tillstånd att inneha vapen. Överklagandet avslogs.