Orsaken är ett högt inflöde av akut sjuka patienter.

– Men vårdplatssituationen ser lite bättre ut idag på torsdagseftermiddagen, säger Ditte Pehrsson-Lindell, vårddirektör vid Universitetssjukhuset.

Då och då uppstår vad man på sjukhuset kallar "extrem vårdplatsbrist". Enligt Ditte Pehrsson-Lindell kan det ske när som helst under året. Antalet patienter totalt sett är ungefär samma varje månad, men olika dagar har olika stort inflöde av patienter.

Artikelbild

| Vad man på sjukhuset kallar "extrem vårdplatsbrist" är en konsekvens av flera faktorer, som bemanning, hur högt tryck det är på akuten och på planerade operationer.

– Det är en kombination av flera faktorer som bemanning, hur högt tryck det är på akuten och på planerade operationer, säger hon.

Under sommaren sker få planerade operationer men är det ett högt tryck på akutmottagningarna kan det ändå leda till extrem vårdplatsbrist. Ditte Pehrsson-Lindell förklarar att vården har särskilda handlingsplaner för vårdplatsbrist och att det alltid finns en "plan a, b eller c" för alla situationer som kan uppstå.

– Samarbete och samverkan är a och o för att klara situationerna, och jag vill jättegärna ge en stor eloge för den goda andan och samarbetsandan som är på sjukhuset. Alla hjälps åt då vi har det tufft, säger hon och tillägger:

– När det blir riktigt kärvt så hjälps vi åt över länen. Det kan hända att lasarettet i Motala, Vrinnevi eller Finspång kan ta emot om US har ett stort problem. Vi har en fin samarbetsanda mellan sjukhusen, säger hon.

Under sommaren har de fyra sjukhusen dessutom en daglig telefonkonferens för att se hur man kan hjälpa varandra.

Är det en högre risk att patienter dör under extrem vårdplatsbrist?

– Vi har inte sett det. I vården följer vi noga avvikelser, och vi ser ingen ökning av den typen av allvarliga avvikelser. Vi har hög kompetens och kan göra de rätta prioriteringarna och ta hand om patienterna på bästa sätt. Men det är en ansträngning för sjukhuset och medarbetarna när det är högt tryck, säger Pehrsson-Lindell.

Under sommaren föds flest barn vilket innebär högsäsong på förlossningen och den neonatala intensivvårdsavdelningen.

– När det gäller neonatalvården har det faktiskt varit fullt i hela landet, säger hon.

Det kan i mycket ovanliga fall leda till att sjuka nyfödda bebisar får vårdas i andra länder.

– Det är naturligtvis inte konstigt om en bebis i Skåne åker till Köpenhamn om det är fullt. Man ska inte vara främmande för att hjälpas åt över landsgränser såsom vi hjälps åt över länsgränser. Men jag har inte hört om ett sådant fall i Linköping.