Det var den 27 april 2017 som ett bråk utbröt mellan två män i Skäggetorps centrum. 24-åringen ropade till sig en man och krävde att denne inte längre skulle ha någon kontakt med sin före detta fru. 24-åringen slog sedan till mannen och drog fram en kniv. 24-åringen högg mannen i armen med en fyra centimeter lång och en halv centimeter djup sårskada som följd.

I förhör pekade brottsoffret ut den 24-årige mannen. Dessutom lämnade två vittnen uppgifter i polisförhör som talade för att 24-åringen var den skyldige.

Under rättegången i Linköpings tingsrätt ändrades dock förutsättningarna. Brottsoffret hävdade att han felaktigt skulle ha pekat ut 24-åringen och påstod att en okänd man skulle ha utdelat knivhugget. Även ett vittne tog tillbaka sina tidigare uppgifter.

I en dom, som meddelades den 7 juli 2017, valde Linköpings tingsrätt att fria 24-åringen. Tingsrätten konstaterade i domen att åklagarens enda bevisning var brottsoffrets och vittnets berättelser.

Kammaråklagare Helene Gestrin överklagade domen till Göta hovrätt. Hovrätten gör i en färsk dom en helt annan bedömning än tingsrätten och menar att de uppgifter som brottsoffret och vittnena lämnade till polisen ska ligga till grund för en fällande dom. Enligt hovrätten var det på grund av rädsla för repressalier som offret och vittnena inte vågade stå fast vid sina utpekanden.

24-åringen, som struntade i att dyka upp till rättegången i hovrätten och som nu vistas på okänd ort, döms till fängelse i tio månader för misshandel.