I april förra året beslutade bygg- och miljönämnden i Linköping att förbjuda Linköpingsbon att släppa ut avloppsvatten till en bristfällig avloppsanläggning. Förbudet, som trädde i kraft i november samma år, förenades med ett hot om vite på 50 000 kronor.

I början av februari i år gjorde kommunen ett besök på mannens fastighet och kunde då konstatera att den bristfälliga avloppsanläggningen fortfarande var i bruk och att orenat avloppsvatten släpptes ut. Detta fick bygg- och miljönämnden att vända sig till Mark- och miljödomstolen i Växjö och kräva att vitet skulle dömas ut. Linköpingsbon invände att avloppet godkändes av dåvarande hälsovårdsnämnden 1960 i samband med att bygglov beviljades. Kommunen har dock konstaterat att avloppsanläggningen består av en delvis skadad trekammarbrunn och att den efterföljande reningen är "oklar".

Mark- och miljödomstolen skriver i domen att orenat avloppsvatten fortfarande släpps ut. Domstolen går på kommunens linje och har i en färsk dom beslutat att mannen ska betala 50 000 kronor i vite.