Kultur- och fritidsnämndens politiker beslutade på senaste mötet att dela ut 1,4 miljoner kronor till föreningarna Babettes vänner, Karil, Kulturföreningen Gaphals, Linköpings balettförening, Linköpings föreläsningsförening, Linköpings kammarmusikförening och Linköpings symfoniorkesterförening.

Föreningar som har tydliga mål, marknadsför sin verksamhet på ett bra sätt och jobbar för att förbättra sin egen kvalitet kan bli aktuella för ekonomiskt stöd från kommunen. De sju föreningarna uppfyller kriterierna, menar kultur- och fritidsnämnden. Men flera av föreningarna hade ansökt om mer pengar än politikerna beviljar.

Störst belopp går till symfoniorkestern, 680 000 kronor.