I Sverige har traditionen med studentmössa gamla anor. Enligt Wikipedia började studenter vid Uppsala universitet bära mössan 1845 efter att studenten Gerhard von Yhlen vid Östgöta nation presenterat en modell som vann kamraternas gillande. Traditionen har fortsatt in i våra dagar och den vita studentmössan är en given huvudbonad för de flesta ungdomar som går ut gymnasiet.

En kvinna i de sena tonåren från Linköping, som ville fullfölja traditionen, vände sig den 19 maj i år till socialnämnden med en begäran om att få ekonomiskt bistånd för att kunna fira sin student på sedvanligt sätt – med mössa och allt. Tonåringen begärde att få sina utgifter för studentmössa, studentmiddag och studentfirande med familjen bekostade av kommunen. Totalt handlade det om närmare 3 700 kronor. Socialnämnden behövde bara fyra dagar på sig för att fatta ett beslut: Avslag. För den typen av utgifter utgår inte bistånd, hävdade socialnämnden.

Den 9 juni valde den unga gymnasisten att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Hon uppgav för domstolen att hennes föräldrar inte var villiga att stå för utgifterna i samband med studentfirandet. Hon påpekade också att för de flesta andra ungdomar i hennes ålder är det normala att föräldrarna betalar. Tonåringen uppgav vidare att hon varit tvungen att låna pengar av kompisar och sälja av fonder för att kunna köpa en studentmössa.

Artikelbild

Förvaltningsrätten har nagelfarit socialtjänstlagen och funnit att en enskild person vid särskilda tillfällen och händelser har möjligheter att få försörjningsstöd till vissa utgifter av mer sällsynt karaktär. Detta förutsätter dock att utgifterna framstår som nödvändiga för att kunna upprätthålla en skälig levnadsnivå. I ett centralt avsnitt i den tre sidor långa domen skriver rätten: "Enligt förvaltningsrätten får en studentmössa betraktas som en så pass betydande del av ett studentfirande att en sådan bör innefattas i begreppet skälig levnadsnivå." Slutsatsen är att den unga kvinnan ska få 800 kronor i ekonomiskt bistånd. Däremot anser inte förvaltningsrätten att kommunen är skyldig att stå för kostnaderna för studentmiddag och firande med familjen.