Linköping har med sina många kommunalråd stuckit ut bland landets kommuner. Men i början av 2018 beslutade fullmäktige om att minska antalet kommunalråd.

Det gjordes för att renodla tjänsterna, enligt Frida Törnqvist, kanslichef på kommunen.

Linköping går nu från systemet där en politiker kunnat vara kommunalråd på en väldigt liten procent och fyllt på med andra uppdrag för att ihop till en heltidstjänst – och inte minst – en heltidslön.

Artikelbild

– Nu är tanken att en kommunalrådstjänst ska vara en heltidstjänst, säger Frida Törnqvist

Kommunalrådsposterna delas inte ut per parti, istället talar man om majoritetens kommunalråd och minoritetens kommunalråd. Det blir alltså upp till partierna att förhandla med varandra om vem som ska ha vad och vem som ska föreslås.

Vilka personer som till slut kommer att ikläda sig rollerna som kommunalråd är långt ifrån klart om man får tro företrädare för partierna. Det gemensamma beskedet från de två största partierna – M och S – är att ingen vill föregå den politiska processen.

I Linköping har Alliansen redan sagt att deras ambition är att skapa en majoritet med de fyra klassiska allianspartierna, M, C, L och KD. Socialdemokraterna å sin sida vill inte helt ge upp hoppet om en blocköverskridande majoritet tillsammans med C och L. Alternativet är ett samarbete med MP.

Artikelbild

– Innan vi kan säga något om kommunalråd måste vi veta om vi ska agera utifrån att vi är majoritet eller i opposition, säger kommunalrådet Jakob Björneke (S) som är den inom S som ska försöka sy ihop en ny konstellation – gärna då med sikte på majoritetsstyre.

Det är först när "regeringsfrågan" i kommunen är avgjord som partierna på allvar kan börja med diskussionerna om fördelningen av de viktiga kommunalrådsposterna och också besluta vilka som ska företräda partierna – eller blocken – i de olika nämnderna.

Beslutet om vilka som blir kommunalråd efter årsskiftet tas i fullmäktige 6 november.

Om det blir som Moderaternas nuvarande gruppledare Niklas Borg vill, så blir det Alliansen som formar det nya styret och ska fördela fem kommunalrådsposter på fyra partier.

Är det viktigt att alla partier i Alliansen blir representerade av ett eget kommunalråd?

– Jag tänker så här, att det är viktigt att alla partier har en bra plattform att jobba politiskt utifrån, säger han.

Hur stor roll spelar personkryssen i valet till kommunalråd?

– Jag kan bara svara för mitt parti. Jag är föreslagen och jag var också den enda som klarade spärren för personkryss. Men det är klart att hade det funnits någon annan som fått väldigt många personkryss så är det klart att det hade spelat in.

Sverigedemokraterna var det enda parti som röstade nej till den nya politiska organisationen. Ett starkt skäl, enligt nuvarande gruppledare Jonas Andersson är att systemet – hävdar han – missgynnar hans parti.

– Vi finns inte med i något av de traditionella blocken och på det sättet hålls vi utanför och kan inte få någon kommunalrådspost, säger han.

Han tycker att blockindelning är otidsenlig och vill se ett mera proportionellt system som tar hänsyn till partiernas storlek.

– Tiden har sprungit ifrån blockindelningen som används i Linköping.

Partiet kommer dock, för första gången, att få in representanter i nämndstyrelser och bolag.