Att EU-migranter sökt sig till Linköping för att hitta ett levebröd har pågått i många år. Den senaste tiden finns det tecken på att situationen håller på att förändras något. Flera upplever att det är färre som tigger i centrum och det kan stämma. Det säger Kristin Jungemyr, enhetschef på Crossroads i Linköping.

Men betyder det att det är färre som kommer hit?

– Vi har ungefär lika många gäster som tidigare i vår matservering och våra gäster säger själva att de är ungefär lika många.

Förändringen i stadsmiljön är att en del jobbar och tigger därför inte längre, säger Kristin Jungemyr.

Jobben kan vara allt från att samla pantburkar till att ha en svart anställning någonstans. Men det finns också exempel på migranter som har fått jobb och bor här på precis samma villkor som alla andra EU-medborgare.

Ett annat skäl till att det kan vara färre som är här kan vara att det är skördetid i många länder i Europa och det gör det enklare att få en säsongsanställning.

I gruppen som Crossroads känner väl till finns mellan 30 och 40 personer. Några har varit i Linköping i flera omgångar. De är romer och är här för att tigga eller arbeta.

Så finns det en annan grupp, mera dold. Som inte tar kontakt med vare sig Crossroads eller någon annan hjälpverksamhet.

– Den gruppen är mera okänd för oss och där har vi funderingar över om de är här av fri vilja eller inte, säger Kristin Jungemyr.

Människohandel förekommer i Linköping och Crossroads har hjälpt individer som varit fast i detta. Men själva omfattningen är oklar. Än så länge.

Crossroads fick i början av sommaren tillsammans med fler hjälporganisationer – som Hjärta till Hjärta, Diakonicentrum och Röda korset – ett uppdrag från Omsorgsnämnden att bland annat kartlägga hur situationen för utsatta EU-medborgare ser ut. Den kartläggningen är inte klar ännu, men när den är det kan man kanske få svar på om, och i så fall i vilken omfattning en sådan sak som människohandel också förekommer i Linköping.

Gruppen EU-medborgare som Crossroads känner till bor just nu utomhus. Tidigare år har kommunen ställt upp med härbärge på några ställen under de kalla vintermånaderna. Förra året erbjöds endast värmestuga i ett omklädningsrum i Vidingsjö. Det fungerade inte särskilt bra, enligt Kristin Jungemyr. Bland annat för att det låg för långt från stan.

Vad som kommer att gälla kommande vinter finns ännu inget beslut om.