LINKÖPING Organisationen Vision for all har tillsammans med Hjärta till Hjärta varit i Rumänien och försett fattiga rumäner med glasögon. Under fem dagar provade man ut glasögon till 730 personer som fick köpa dem för en summa motsvarande tio kronor per par. På resan besökte man bland annat Pauleasca, det område som många av Linköpings tiggare kommer i från. Hjärta till Hjärta håller på att bygga upp ett omfattande hjälparbete i Pauleasca, och man planerar att göra ytterligare en resa dit med Vision for all.