Linköpings kommun har satsat på att bygga ut fibernätet sedan 2010. Nu har kommunen i samarbete med Linköpings universitet gjort en utvärdering av vad effekterna har blivit av det utvecklade bredbandsnätet.

Både boende och företagare ger en positiv bild av satsningens effekter i studiens webbenkät. Enligt dragna slutsatser utifrån studien är den allmänna uppfattningen bland de svarande att kvaliteten på vardagslivet har blivit bättre. En företeelse som verkar ha ökat är möjligheten att kunna arbeta hemifrån.

– En annan glädjande aspekt i rapporten är att vi kan se att framtidstron har förbättrats. Många säger också att det har blivit enklare att driva eget företag – många enmansföretag finns etablerade på landsbygden, säger Fredrik Eriksson, IT-strateg på Linköpings kommun.

Artikelbild

Linköping är en av de kommuner som har haft störst ökning av uppkoppling i Sverige de senaste två åren. Så sent som i november utsågs Linköping till bästa bredbandsstaden i Skandinavien av analysföretaget Nexia.