Många har uppmärksammat Kalla Faktas rapport om 5 500 ofrivilligt "hemmasittande" elever runt om Sverige. En del av dem finns också i Linköping. Förra läsåret 2017/2018 var 149 högstadieelever borta från skolan mer än 40 procent av undervisningstiden, vilket är mer än två månader. Jämfört med läsåret innan hade andelen hemmasittare på högstadiet ökat med 30 procent.

– Frånvaro är en indikator som är direkt kopplat till skolresultat. Skolresultatet börjar sjunka när frånvaron är högre än 15 procent och det sjunker ännu mer dramatiskt om frånvaron är högre än 25 procent. Därför har vi "kontrollpunkter" vid frånvaron på 15 procent och på 40 procent. Vi har utarbetat olika strategier hur vi följer upp det och hur vi jobbar vidare, säger Madeleine Zerne, skolområdeschef.

Sedan förra året redovisar Linköpings rektorer varje termin sina elevers frånvaro till skolområdeschefer som i sin tur redovisar detta till kommunens skolchef.

Enligt Madeleine Zerne börjar rektorerna och skolområdescheferna egentligen agera redan vid en frånvaro på tio procent, vilket motsvarar 18 dagar på ett läsår.

Den typen av frånvaron har också ökat, mest bland lågstadieelever. Andelen lågstadieelever som var borta från skolan mer än 18 dagar var 24 procent vilket är en ökning med en tredjedel jämfört med året innan. Mellanstadieelever är i något mindre utsträckning borta mer än tio procent. Bland högstadieeleverna som är borta mer än tio procent utmärker sig elever i årskurs åtta.

– Det kan finnas många olika anledningar till att elever blir frånvarande mer 10 procent, allt ifrån att familjer tar ledigt och åker bort någon vecka till förkylningar eller influensa och sjukdomar. Varje rektor har kontroll över sina elevers frånvaro och ska utreda varför frånvaron har uppkommit. Vid behov kopplas hälsoteamet in, säger Madeleine Zerne.

Men när det gäller frånvaro högre än 40 procent handlar det ofta om psykisk ohälsa och det är de eleverna som man kallar hemmasittare. Det är dock inte alltid som hela problemet ligger hos barn. En sak som rektorerna har märkt är att elevernas frånvaro ökar om det finns en förälder som är sjukskriven hemma.

Christel Horzak, skolcef och ansvarig för grundskolor i Linköpings kommun, påpekar att kommunen jobbar både förebyggande och försöker följa upp alla fall av frånvaro högre än 10 procent.

Har alla elever som behöver särskilt stöd fått det?

– Vi har resursskolor och vi har mindre särskilda undervisningsgrupper, men vi har kanske inte fångat upp alla elever. Det finns också elever som är borta på grund av andra saker, som till exempel på grund av saker som har hänt i skolan, som tror att ingen förstår dem eller inte ser meningen med skolan. Vi måste jobba för att fånga upp alla, säger Christel Horzak.

I Linköping går 14 107 elever i de kommunala grundskolorna. Alla redovisade siffror gäller bara kommunala skolor.